Το EuroSchool είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο, που σκοπό έχει τη σωστή εκμάθηση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας και εξασφαλίζει την επιτυχία στις εξετάσεις. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Common European Framework of Reference for Languages).

Το EuroSchool σας παρέχει:

Skip to content